Tietosuojaseloste

HENKILÖTIETOLAIN (523/1999) 10 § ja 24 § MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Lumixia Oy
Y-tunnus: 2645563-6
Postiosoite: Vapaaherrantie 2, 40100 Jyväskylä
Puhelin: 010 235 5151
Sähköposti: info@lumixia.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Arsi Niinijärvi
Lumixia Oy
arsi.niinijarvi@lumixia.fi
+358 50 4123226
Vapaaherrantie 2, 40100 Jyväskylä

3. Rekisterin nimi

Lumixia Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin henkilötietoja säilytetään pääasiassa tilausten käsittelyyn, laskutustietoihin, ja asiakkuuksien hoitoon.

Muita toissijaisia henkilötietojen säilyttämissyitä ovat:

 • asiakastapahtumien varmentaminen,
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,
 • markkinointi,
 • analysointi ja tilastointi,
 • mielipide- ja markkinatutkimukset sekä
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti-osoitteet
 • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
 • ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot tuote- ja tilaustiedot, myyjätiedot, värväystiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
 • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot
 • evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla kerättyä profilointitietoa
 • asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
 • tilaisuuksiin rekisteröityminen ja osallistuminen, oppaiden lataus
 • tieto uutiskirjeen latauksista ja  muista markkinointipreferensseistä
 • mahdolliset luvat ja suostumukset
 • mahdolliset tarjonnanestotiedot
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja voidaan hankkia
-rekisteröidyltä itseltään tai hänen edustajiltaan
-väestörekisterikeskuksesta
-muista viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa
-asiakashäiriö- ja luottotietotietorekistereistä, kuten Suomen Asiakastieto Oy:ltä
-Rekisterinpitäjän kanssa samaan konserniin kuuluvilta yhtiöiltä sekä rahoitus- ja
vakuutusalan yhteistyökumppaneilta lain sallimissa rajoissa
-muista luotettavista lähteistä, kuten yritysten vastuuhenkilö- ja omistajatietoja sisältävistä
kaupallisista rekistereistä.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia luovutuksia.
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

-Rekisteri sijaitsee kulunvalvonnalla suojatuissa tiloissa
-Rekisterin käyttö on rajattu käyttövaltuuksin
-Rekisterin käyttö on ohjeistettu
-Tiedot on asianmukaisesti suojattu ja varmistettu. Niitä käsittelevät palvelimet on sijoitettu
erillisiin laitetiloihin, joihin pääsy on rajoitettu.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Sen, joka haluaa tarkastaa
itseään koskevat rekisteritiedot, tulee esittää pankille kirjallinen, allekirjoitettu
tarkastuspyyntö. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan, häntä koskevan
virheellisen tiedon oikaisemista, poistamista tai täydentämistä. Rekisteröidyllä on oikeus
kieltää pankkia käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia, etämyyntiä ja
markkina- ja mielipidetutkimusta varten.